Cảnh báo mã độc BlueBorne ảnh hưởng tới các sản phẩm BlackBerry

Sudo Ecommerce Tác giả Sudo Ecommerce 19/09/2017 5 phút đọc
Số lượng thiết bị điện tử có Bluetooth thì đến 5.3 tỷ thiết bị bị được tích hợp, với việc số lượng lớn đến vậy thì đó là một lỗ hổng cho mã độc Blueborne tấn công và nguy cơ phát triển toàn cầu như virus WannaCry vừa rồi. Blueborne khai thác các điểm yếu trong giao thức để triển khai mã độc hại, tương tự như cuộc tấn công Broadcom Wi-Fi sau đó lây nhiễm vào thiết bị. Nó tiếp tục lây lan thông qua việc chia sẻ dữ liệu và cho phép hacker tự do truy cập thiết bị để tạo ra các botnet và cài đặt ransomware. BlueBorne-KEYone Vào thời điểm lỗ hổng này được công bố, Apple, Google và Microsoft đã vá lỗ hổng này và trên nền tảng Android BB thì bản sửa lỗi được phát hành cùng với bản vá bảo mật tháng 9. Về phần mình, BlackBerry đã điều tra tác động của lỗ hổng này bằng việc thu thập các lỗ hổng trên các sản phẩm BlackBerry và đã đưa ra một thông báo bảo mật chi tiết về bất kỳ sản phẩm BlackBerry nào bị ảnh hưởng. Điện thoại thông minh BlackBerry Android BlackBerry điều tra các tác động đến sản phẩm của mình và phát hành bản vá bảo mật sớm nhất vào đầu tháng 9 để vá các lỗi bảo mật Blueborne Điện thoại thông minh BlackBerry 10 BlackBerry đã điều tra tác động đến các sản phẩm của mình và xác định rằng điện thoại BlackBerry 10 không bị ảnh hưởng. (Quá bảo mật cmnr ^^) Điện thoại thông minh BlackBerry OS BlackBerry đã điều tra tác động đối với sản phẩm của mình và xác định rằng điện thoại thông minh BlackBerry OS không bị ảnh hưởng. (Chưa thấy virus nào chạy được trên nền tảng này =)) ) Các sản phẩm BlackBerry chạy trên các nền tảng bị ảnh hưởng Các lỗ hổng được gọi là "BlueBorne" là một tập hợp các vấn đề với việc thực hiện Bluetooth trên nhiều nền tảng phần mềm. Một số sản phẩm BlackBerry được cài trên các nền tảng khác bị ảnh hưởng như:
  • BlackBerry UEM và khách hàng UEM
  • Các máy trạm BlackBerry Workpaces
  • BlackBerry Dynamics
Các sản phẩm này không bị ảnh hưởng trực tiếp và được thiết kế để cung cấp khả năng bảo mật tốt nhất có thể ngay cả trên nền tảng không phải do BlackBerry phát triển. Như vậy, bất kỳ lỗ hổng trong hệ điều hành cơ bản tiềm ẩn có thể gây ra nguy cơ đối với bất kỳ ứng dụng nào được cài đặt trên một hệ thống đã bị xâm nhập. Nhưng tất cả dữ liệu nhạy cảm đều được mã hóa và tạm nghỉ khi không có nhu cầu truy xuất. Sản phẩm QNX BlackBerry đã điều tra tác động đến các sản phẩm của mình và xác định rằng không có sản phẩm QNX nào bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng Bluetooth này.
Sudo Ecommerce
Tác giả Sudo Ecommerce Admin
Bài viết trước Google Play ra mắt phiên bản mới sửa lỗi trên BlackBerry 10

Google Play ra mắt phiên bản mới sửa lỗi trên BlackBerry 10

Bài viết tiếp theo

Những hình ảnh rò rỉ mặt lưng đầu tiên của BlackBerry Krypton

Những hình ảnh rò rỉ mặt lưng đầu tiên của BlackBerry Krypton
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo