Những lệnh tắt trong ứng dụng Browser trên BlackBerry 10

Sudo Ecommerce Tác giả Sudo Ecommerce 02/02/2018 2 phút đọc

Trên BlackBerry 10 sở hữu ứng dụng Browser đây là trình duyệt web cơ bản trên bất kì hệ điều hành nào. Đối với Os 10 của BlackBerry sử dụng Browser có thể mở một số ứng dụng trực tiếp của máy như sau: Trong số các sản phẩm BB 10 thì bạn có thể sử dụng BlackBerry Q10, Q20, Q30, BlackBerry Leap, BlackBerry Passport,..

1. Để vào màn hình ẩn kích hoạt như trên BBOS từ Browser gõ: ESCREEN:// browser-tren-bb10-1                    browser-tren-bb10-2 2. Để vào thẻ nhớ từ Browser gõ: FILE:SDCARD (: viết liền S nhé vì mình viết liền nó ra emotion :P) browser-tren-bb10-3                     browser-tren-bb10-4 3. Để vào trình BlackBerry Virtual Expert trên OS 10.3.3 từ Browser gõ: BBVE:// browser-tren-bb10-5                     browser-tren-bb10-6 4. Vào trợ giúp help://

5. Thêm một liên lạc BBM mới nhấn bbm://(mã pin), cái này áp dụng cho nhắn tin bbm lu

6. Soạn tin nhắn mới: sms://(số điện thoại nhận)

7. Hoàn tất cài đặt ban đầu: OOBE:// Anh em nào có mẹo gì nữa chia sẻ để mình tổng hợp lại !

Sudo Ecommerce
Tác giả Sudo Ecommerce Admin
Bài viết trước [Thủ thuật] Giải phóng bộ nhớ BlackBerry Android chỉ qua 1 cú chạm

[Thủ thuật] Giải phóng bộ nhớ BlackBerry Android chỉ qua 1 cú chạm

Bài viết tiếp theo

Ứng dụng Air Visual - Kiểm tra độ bụi trong không khí

Ứng dụng Air Visual - Kiểm tra độ bụi trong không khí
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo