Website mới hướng dẫn sử dụng các ứng dụng doanh nghiệp của BlackBerry

Sudo Ecommerce Tác giả Sudo Ecommerce 03/02/2017 2 phút đọc
Đối với các doanh nghiệp khi mới sửa dụng các ứng dụng hoạt động của BlackBerry sẽ không quen và có thể nắm không kĩ. Đây là một trong những web mới được thiết kế nhằm giải đáp những điều còn không rõ ràng của  các doanh nghiệp.  help-and-munial Toàn bộ các hướng dẫn đều rất chi tiết kèm theo nhiều văn bản PDF đính kém khiến bạn đọc có thể hiểu thêm về ứng dụng hay các tinh năng đặc biệt dành cho các ứng dụng doanh nghiệp. Trang web hỗ trợ mới Help and manuals cung cấp hợp nhất về mặt kỹ thuật hoàn chỉnh và dễ dàng để điều hướng không gian cho thông tin kỹ thuật trên toàn bộ danh mục đầu tư của các phần mềm doanh nghiệp. Cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp chuyên về CNTT, đối tác và các nhà phát triển, vì vậy bạn có thể nhanh chóng truy cập vào các công cụ cần thiết để tra cứu ngay bây giờ. Quan trọng hơn, trang web mới này không chỉ củng cố tất cả các tài liệu sản phẩm, nhưng nó cũng được cấu trúc để hỗ trợ tất cả các khách hàng doanh nghiệp - quản trị doanh nghiệp, khách hàng doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Sudo Ecommerce
Tác giả Sudo Ecommerce Admin
Bài viết trước Thủ thuật dành cho các bạn mới dùng BBM rất hữu ích

Thủ thuật dành cho các bạn mới dùng BBM rất hữu ích

Bài viết tiếp theo

Ứng dụng khóa hình vẽ 'Pattern Lock' trên các máy Android có thật sự an toàn

Ứng dụng khóa hình vẽ 'Pattern Lock' trên các máy Android có thật sự an toàn
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo